Ajánlatkérési feltételek és Adatkezelési tájékoztató

 

Ajánlatkérési feltételek

Hatályos 2019. 05. 01-től.

Az ajánlatkéréssel Ön elfogadja, elismeri, és kifejezetten tudomásul veszi az alábbiakat:

 1. Az ajánlatkérés és ajánlattétel szerződéskötésnek nem minősül.
 2. Az ajánlatkéréssel Ön hozzájárul adatainak kezeléséhez, az „Adatkezelési tájékoztató”-ban foglaltak szerint.
 3. Az Ön által megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
 4. A megadott adatok változásának függvényében az ajánlattevő fél bármikor módosíthat, vagy elállhat a kínált árajánlattól.
 5. A kapott árajánlat egyénre szabott számításon alapul, így harmadik félre át nem ruházható.

 

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2019. 05. 01-től.

Jelen adatkezelési tájékoztató az – ajánlatkérők által önkéntes hozzájárulással megadott – ajánlatok kiküldéséhez kapcsolódó adatok 2019. 05. 01-ét követő tárolására és kezelésére vonatkozik.

 1. Az Adatkezelő (Szolgáltató)
  Szolgáltató neve: Dömötörné Revuczky Nóra E.V.Székhelye: 2040 Budaörs, Árvácska utca 7/aAdószáma: 51367945-1-33E-mail címe: delibab@delibabtarsulat.hu

  Honlap címe: www.delibabtarsulat.hu

 2. A kezelt adatok köre: Ajánlat küldéséhez az Adatkezelő az ajánlatkérők nevét, e-mail címét és az ajánlatkérés tárgyát tartja nyilván. Többszöri ajánlatkérés esetén a korábban létrejött megrendeléseket tartja nyilván.
 3. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az ajánlatkérők személyre szabott tájékoztatása, és későbbi ajánlatok, tájékoztatók küldése.
 4. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön kifejezett hozzájárulása.
 5. Az adatkezelés időtartama: Adatait addig kezeljük, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt megteheti a www.delibabtarsulat.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában közzétett elérhetőségek bármelyikén, írásos formában.
 6. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személye: Külső partner nem tekintheti meg az Ön adatait.
 7. Adatok megtekintése, módosítása, törlése, hordozása: Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 5. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, valamint kérheti azok átadását a delibab@delibabtarsulat.hu email címre küldött megkeresés útján. Ön jogosult az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni géppel olvasható formátumban, jogosult azokat más adatkezelőhöz továbbítani.
 8. Jogérvényesítési lehetőség: Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).